Raportowanie to jedna z najistotniejszych funkcji systemu reklamowego Google AdWords, pozwalająca zarówno na monitorowanie skuteczności prowadzonych kampanii, jak również w dalszej kolejności na ich optymalizację. System udostępnia dość pokaźny zbiór raportów dedykowanych poszczególnych elementom, tj. kampania, słowa kluczowe, teksty reklamowe czy też bardziej określonym parametrom, jak lokalizacja czy urządzenie. Każdy raport można utworzyć zgodnie z indywidualnymi potrzebami, za pomocą odpowiednich kolumn i filtrów, co pozwala wyeliminować dane, które akurat w danym przypadku wydają się nam zbędne.

Raporty lokalizacji

Do jednych z najczęściej stosowanych raportów (obok  Analizy konkurencji) należy raport, pozwalający na mierzenie skuteczności geograficznej. Dostępny jest on z poziomu karty Ustawienia i zakładki Lokalizacje. Aby jednak pozyskać jakiekolwiek dane, po kliknięciu w zakładkę Wyświetl raporty lokalizacji, musimy w pierwszej kolejności  wybrać typ raportu, który tak naprawdę jest dla nas istotny. Do wyboru mamy dwie opcje, które różnią się pomiędzy sobą rodzajem wyświetlanych danych:

Co spowodowało wyświetlenie reklamy (dane geograficzne) – jest to raport, przedstawiający nie tylko fizyczne lokalizacje użytkowników, ale również lokalizacje, którymi byli oni zainteresowani w trakcie wyszukiwania lub przeglądania treści.

Gdzie przebywali użytkownicy (lokalizacje użytkowników) – raport określa jedynie fizyczne lokalizacje użytkowników, czyli podaje tylko i wyłącznie miejsca, w których znajdowali się użytkownicy w momencie dokonywania wyszukiwania.

Skuteczność geograficzna w AdWords

Aby przedstawić różnicę pomiędzy jednym a drugim typem raportu, warto posłużyć się następującym przykładem. Załóżmy, że użytkownik, który przebywa w Polsce wybiera się w najbliższym czasie w podróż służbową do Paryża. W tym celu w wyszukiwarkę wpisuje wyrażenie „najlepszy hotel w Paryżu”. Fizyczna lokalizacja użytkownika to Polska, jednak ze względu na fakt na użytkownik wykazał zainteresowanie Paryżem (Francją), w momencie kiedy kampania byłaby kierowana na Francję i obejmowałaby słowo kluczowe dopasowane do wyrażenia „najlepszy hotel w Paryżu”, mogłoby to spowodować wyświetlenie się reklamy, pomimo tego, że dokonuje wyszukiwania faktycznie przebywając w Polsce.

Zaawansowane opcje lokalizacji

Powód tego typu kierowania wynika z faktu, że w AdWords domyślnie ustawione jest rozszerzenie kampanii na użytkowników, którzy także wykazują zainteresowanie daną lokalizacją, a nie tylko tych fizycznie przebywających w danym miejscu. Aby zmienić to ustawienie należy w zaawansowanych opcjach lokalizacji zaznaczyć interesujący nas typ kierowania.

Opcje lokalizacji w AdWords

W przypadku wybrania opcji „Osoby w lokalizacji wybranej przeze mnie, które szukają stron na jej temat lub przeglądają takie strony”, zakładającej wyświetlanie reklam zarówno osobom znajdującym się w określonej lokalizacji, jak również szukającym informacji z nią związanych – warto wygenerować oba dostępne raporty, a następnie nałożyć je na siebie, by pozyskać informacje odnośnie dokładnej lokalizacji użytkowników, nawet w przypadku, gdy interesowała ich lokalizacja różniąca się od tej, w której aktualnie przebywają.

Szczegóły raportu lokalizacji

Domyślnie w raporcie widoczne są rezultaty dotyczące krajów, z których uzyskano kliknięcia. Raport lokalizacji można jednak uszczegółowić, wyświetlając w zależności od potrzeb dane dotyczące województwa, powiatu, miasta, dzielnicy lub lotniska. W Polsce dostępne są statystyki w podziale na region, miasto i dzielnicę.

Raport miejsca wyświetlania reklam

Raporty lokalizacji pozwalają uzyskać bardzo szczegółowe dane dotyczące skuteczności kampanii w poszczególnych miejscach. Dzięki opcjom zaawansowanym możemy też dowiedzieć się jakie jest zainteresowanie wyszukiwaniem danej usługi w konkretnych lokalizacjach. Posiadając takie informacje możemy podjąć znacznie lepsze decyzje odnośnie strategii promocyjnej, ograniczając wyświetlanie reklam terytorialnie, do obszarów, gdzie możemy liczyć na najwyższe efekty.