Prowadzenie biznesu w większości przypadków nieodzownie wiąże się ze współzawodnictwem. Konkurowanie dotyczy praktycznie wszystkich płaszczyzn prowadzenia działalności gospodarczej i jest niezwykle motywującą siłą napędową dla każdej nowoczesnej firmy. To dzięki konkurencji, jak również stawianiu na ciągły rozwój pragniemy, aby oferowane przez nas produkty czy usługi były coraz lepsze i spełniały rosnące oczekiwania konsumentów. Nie inaczej rzecz ma się w przypadku kampanii marketingowych, a zwłaszcza kampanii Google AdWords, które są oparte na zasadzie aukcji.

Skuteczność prowadzonej kampanii jest w dużej mierze zależna od działań konkurencji. Wygrywa ten, kto jest po prostu lepszy, którego oferta, strona internetowa czy reklama jest bardziej dopasowana do zapytania klienta, a niekoniecznie ten, kto zaproponuje najwyższą stawkę, choć ten czynnik nie jest oczywiście bez znaczenia. Ale gdzie sprawdzić analizę konkurencji? Gdzie zajrzeć, aby wiedzieć po pierwsze z kim konkurujemy, a po drugie jak na tle tej konkurencji się prezentujemy? Odpowiedź znajdziemy w raporcie, który jest dostępny na koncie AdWords, w zakładce Szczegóły pod nazwą Statystyki Aukcji.

Raport statystyk aukcji

Raport Analiza aukcji w prosty sposób pokazuje analizę konkurencji pod kątem skuteczności słów kluczowych, grup reklam czy poszczególnych kampanii. W przypadku kampanii kierowanych na sieć wyszukiwania, dostępnych mamy siedem kolumn, pokazujących kolejno: URL uczestnika aukcji, udział w wyświetleniach, średnią pozycję, współczynnik pokrywania się, współczynnik wyższej pozycji, współczynnik wyświetleń na górze strony, a także procentowy udział wygranych aukcji.

Raport aukcji w odniesieniu do konkurencji

Kolumna Udział w wyświetleniach pokazuje procentowy udział wyświetleń naszych reklam bądź reklam domen konkurencyjnych w stosunku do liczby wszystkich prognozowanych wyświetleń. Oznacza to, że jeśli w kolumnie podana została wartość 15% to na 100 możliwych wyświetleń reklama wyświetliła się 15 razy.

Kolumna Średnia pozycja umożliwia szybkie sprawdzenie średniej pozycji naszych reklam i porównanie jej ze średnią pozycją reklam pozostałych reklamodawców, starających się o pozyskanie kliknięć dokładnie w tych samych aukcjach. Przykładowo, jeśli w kolumnie Średnia pozycja przy adresie URL naszego konkurenta podana jest wartość 3,1, oznacza to, że  jego reklama wyświetlała się średnio na pozycji 3,1 na tych samych stronach wyników wyszukiwania Google.pl, na których wyświetliła się również nasza reklama.

Współczynnik pokrycia to kolumna zawierająca informację na temat częstotliwości jednoczesnego wyświetlania się reklam innego reklamodawcy z naszymi tekstami reklamowymi. Przykładowo, jeśli w kolumnie podana jest wartość 20%, oznacza to, że na 100 możliwych jednoczesnych wyświetleń, reklamy konkurencji oraz nasze wyświetliły się razem 20 razy.

Współczynnik wyższej pozycji pokazuje z kolei  ilość przypadków, w których reklama konkurującego z nami reklamodawcy wyświetliła się na wyższej pozycji na tej samej stronie wyników wyszukiwania. Jeśli więc do konkurującej z nami domeny przypisana jest wartość 30%, daje nam to informację, że na 100 jednoczesnych wyświetleń reklam, boks reklamowy danego reklamodawcy w 30 przypadkach wyświetlił się wyżej niż nasza reklama.

Współczynnik wyświetleń na górze strony to kolumna, dzięki której mamy możliwość pozyskania informacji na temat tego,  jak często nasza reklama lub reklama konkurencji została wyświetlona nad naturalnymi wynikami wyszukiwania, czyli na pozycji 1-3. Wartość, tak jak w przypadku pozostałych kolumn, określana jest procentowo. Przykładowo wartość 15% informuje, że na 100 uzyskanych wyświetleń, reklama w 15 przypadkach uzyskała pozycję 1-3.

Udział wygranych aukcji to procent aukcji, w których nasza reklama wyświetliła się na wyższej pozycji niż reklama domeny konkurencyjnej lub nasza reklama została wyświetlona, a reklama innego reklamodawcy nie. Parametr ten o przykładowej wartości 48% oznacza zatem, że na 100 aukcji w 48 przypadkach pokonaliśmy konkurencję, a nasze reklamy zostały wyświetlone na wyższych pozycjach lub w ogóle zostały wyświetlone, a reklamy danego konkurenta nie.

Dane dostępne w raporcie Analiza aukcji pokazują nam ogólną kondycję prowadzonej przez nas kampanii w odniesieniu do działań konkurencji. Niestety nie mamy możliwości wglądu w bardziej szczegółowe dane dotyczące kampanii pozostałych reklamodawców, tj. konkretne słowa kluczowe, stawki czy ustawienia. Nie mniej jednak udostępniane przez Google informacje dotyczące analizy konkurencji mogą pomóc nam w ogólnym określeniu skuteczności prowadzonych przez nas działań. Informacje zamieszczone w raporcie można oczywiści uzyskać także poprzez ręczne wyszukiwanie w Google. Raport dostępny na koncie pozwala nam jednak zaoszczędzić czas i dostarcza zadecydowanie więcej danych.