W dzisiejszych czasach Internet jest miejscem, w którym pojawia się wiele automatycznych narzędzi, znanych jako boty, które mogą choć nie muszą stanowić zagrożenia dla strony internetowej. Boty są programami komputerowymi zaprojektowanymi do wykonywania określonych zadań, które mogą być zarówno pozytywne, jak i szkodliwe. Na szczęście istnieją skuteczne strategie, które pomagają rozróżnić i ochronić stronę przed szkodliwymi botami. Z artykułu dowiesz się jakie narzędzia zastosować, aby się przed nimi skutecznie ochronić.

Zastosuj na swojej stronie internetowej plik robots.txt.

Plik robots.txt jest podstawowym narzędziem, które pomaga kontrolować zachowanie robotów wyszukiwarek na stronie internetowej. Właściwie skonfigurowany plik robots.txt może zablokować dostęp dla niepożądanych botów, w tym tych opartych na sztucznej inteligencji.

Jak skonstruować kod kontrolujących boty wyszukiwarek i sztucznej inteligencji?

Poniżej znajduje się przykładowy kod zapewniający barierę dla niechcianych botów:

User-agent: Googlebot

Disallow: /

Pamiętaj jednak, ze plik robots.txt stanowi tylko wskazówkę dla robotów, nie jest on typową blokadą.

Wprowadź metatagi noindex.

Metatagi noindex mogą być dodane do kodu HTML stron, które nie powinny być indeksowane przez roboty wyszukiwarek. To proste rozwiązanie, które informuje boty, że dana strona nie powinna być uwzględniana w wynikach wyszukiwania.

Zablokowanie indeksowania przez wyszukiwarki przy użyciu tagu noindex jest możliwe poprzez zastosowanie reguły noindex za pomocą tagu <meta> lub nagłówka HTTP. Ten mechanizm zapobiega indeksowaniu zawartości przez wyszukiwarki, które rozpoznają ten tag (np. Google). Gdy Googlebot wykryje ten tag lub nagłówek podczas indeksowania, całkowicie wyłączy stronę z wyników wyszukiwania Google, bez względu na to, czy istnieją inne strony, które prowadzą do niej linkami.

Przykład kodu:

<meta name=”robots” content=”noindex, nofollow”>

Dyrektywa noindex daje możliwość kontroli nad dostępem do wybranych stron serwisu. Dodatkowo jest bardzo pomocna, podczas sytuacji w której nie posiadasz dostępu do katalogu głównego serwera. Pamiętaj, aby reguła noindex funkcjonowała prawidłowo, nie należy blokować serwisu w pliku robotos.txt. Konsekwencją zastosowania bariery będzie nie odnalezienie przez boty wyszukiwarki Google, reguły noindex, co za skutkuję dalszym wyświetlaniem się niechcianej zakładki serwisu w wynikach wyszukiwania Google. Przykładem może być  podlinkowanie podstrony na innych serwisach. Kliknięcie w taki link zaprowadzi użytkownika na stronę.

Technologia przeciwdziałająca botom – Anti Bot

Istnieją także technologie anty-bot, które mogą pomóc w ochronie przed niepożądanymi działaniami botów, w tym skanowaniem i indeksowaniem stron.

Boty same w sobie, można zdefiniować w obrębie dwóch kategorii.

Pierwszą z nich stanowią boty tzw. Pomocne i nieszkodliwe, druga to boty złośliwe i podejrzane.

Do pierwszej grupy wliczają się boty indeksujące strony w wyszukiwarkach internetowych tj. Google czy Bing, chatboty realizujące funkcję e-commerce generując możliwości samoobsługi oraz te, które odpowiadają za pilnowanie blokad np. wrażliwych danych  na skradzionej karcie kredytowej.

Niechlubny zaszczyt umieszczenia w drugiej grupie, przypada na:

Boty mediów społecznościowych, które sztucznie powiększają ilość obserwatorów, wyświetleń czy reakcji na post w serwisie społecznościowym.

Boty pobierania, to takie boty, które pobierają automatycznie oprogrmoawnie czy aplikacje mobilne , aby powiększyć statystyki pobierania.

Boty gromadzące zapasy, działają na zasadzie zautomatyzowanego kupna i sprzedaży biletów, które później odprzedają z znacznym, przewyższonym zyskiem, pozbawiając legalnych użytkowników dostępu po przystępnej cenie.

Roboty spamujące, pobierają adresy e-mail ze stron internetowych, które są później wykorzystywane w bazie mailingowej służącej do wysyłania wiadomości spamowych.

Hakerzy wykorzystują również boty do skanowania systemów w celu uwidocznienia zawartych w nich niedociągnięć, które z powodzeniem mogą wykorzystać podczas ataku.  W ramach dużej sieci botów, zwanej botnetem , boty mogą przeprowadzać rozproszone ataki typu „odmowa usługi” (DDoS), które powodują, że witryny internetowe i serwery stają się niedostępne dla legalnych użytkowników.

Narzędzia służące do ochrony przed atakiem niechcianych botów.

Wyciągając wnioski z powyższych informacji śmiało można stwierdzić, że zastosowanie technologii  przeciwdziałającym złośliwym botom to poważny aspekt w procesie ochrony przedsiębiorstw przed atakami hackerskimi i pozostałą nie czystą działalnością. Jednak każde rozwiązanie chroniące przed botami musi także rozpoznawać i umożliwiać dobrym botom wykonywanie kluczowych czynności związanych z przepływem pracy, które pomagają firmom konkurować.

Aby, skutecznie chronić się przed atakami niebezpiecznych botów warto skorzystać z pomocy narzędzi, które są w stanie ja zapewnić.

Najbardziej znane narzędzi używane do tego celu to: 

Radware Bot Manager

To narzędzie chroniące serwisy, aplikacje oraz interfejsy API przed popularnymi zautoamtyzowanymi zagrożeniami np. przejęciem konta, nadużyciem płatności, spamu formularzy czy kradzieży treści ze stron lub aplikacji. Jako część kompleksowej platformy, Radware oferuje nie tylko samodzielne usługi zarządzania botami typu SaaS, ale również kompletny zestaw rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa aplikacji, obejmujący Radware Cloud WAAP – Cloud WAF, ochronę API, zarządzanie botami oraz ochronę przed atakami typu DDoS na aplikacje.

Funkcjonalności Radware Bot Manager:

  • Własna analiza zachowań oparta na intencjach (IDBA) wykorzystuje zaawansowane modele uczenia maszynowego do redukcji fałszywych alarmów i identyfikacji intencji zaawansowanych botów.
  • Dodatkowe włączenie polityki ATO (Account Takeover) w celu radzenia sobie ze scenariuszami przejęcia konta.
  • Solidny silnik detekcji po stronie klienta i serwera do identyfikacji złośliwych botów w czasie rzeczywistym z imponującym wskaźnikiem dokładności.
  • Wybór z najszerszej gamy opcji przeciwdziałania zgodnie z potrzebami biznesowymi, w tym blokowanie, CAPTCHA, zasilanie fałszywymi danymi, wyzwanie kryptograficzne, ograniczenie prędkości, odrzucenie żądania, zakończenie sesji, pętla przekierowań, zatrzymanie ruchu, tylko logowanie, niestandardowa odpowiedź i zezwalanie.
  • Zakłócanie ataków botów za pomocą wyzwań kryptograficznych opartych na technologii blockchain o coraz większym stopniu trudności.
  • Szczegółowa widoczność źródeł ataków i wzorców za pomocą panelu nawigacyjnego Bot Managera w czasie rzeczywistym.
  • Zdolności uczenia maszynowego aktualizują silnik o nowe wzorce botów, a mechanizm sprzężenia zwrotnego pomaga modułom uczenia maszynowego dostroić progi.

WAF – Zapora aplikacji sieci Web

Działa na zasadzie filtrowania, monitorowania i blokowania ruchu HTTP do i z usługi internetowej. Monitorując ruch HTTP, pozwala na skuteczne zapobieganie atakom polegających na wyszukiwaniu popularnych luk występujących w zabezpieczeniach aplikacji internetowych. Funkcjonalność tą można zaimplementować w oprogramowaniu lub sprzęcie, funkcjonującym w urządzeniu bądź serwerze ze wspólnym systemem operacyjnym.

Firewall aplikacji internetowych (WAF) wykorzystuje mieszaninę logiki opartej na zasadach, analizy oraz sygnatur do identyfikacji i blokowania ataków, takich jak XSS (skrypty międzystronicowe) czy wstrzykiwanie SQL. Ogólnie rzecz biorąc, próby obejścia WAF wykorzystują funkcje takie jak emulacja przeglądarki, zaciemnianie i wirtualizacja, a także maskowanie adresów IP. Wszystkie komercyjne rozwiązania WAF obejmują co najmniej te dziesięć słabych punktów. Istnieją, także darmowe alternatywy. Jak już wspomniano, jednym z takich rozwiązań jest znany silnik WAF o otwartym kodzie źródłowym o nazwie ModSecurity.

ModSecurity jest popularnym silnikiem firewalla aplikacji internetowych (WAF), który oferuje szereg zalet i działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji internetowych.

Najważniejsze zalety działania tego systemu to:

Konfigurowalność: ModSecurity jest bardzo konfigurowalny i umożliwia administratorom dostosowanie reguł i działań do specyficznych potrzeb ich aplikacji.

Otwarty kod źródłowy: Ponieważ ModSecurity jest projektem open-source, użytkownicy mają dostęp do kodu źródłowego, co pozwala na sprawdzenie bezpieczeństwa, audyt oraz rozwijanie dodatkowych funkcji.

Integracja z istniejącymi rozwiązaniami: ModSecurity może być łatwo zintegrowany z istniejącymi infrastrukturami sieciowymi i aplikacyjnymi.

Zwiększona widoczność ataków: Dzięki bogatym funkcjom logowania i raportowania, ModSecurity zapewnia lepszą widoczność nad próbami ataków i niepożądanego ruchu.
Działanie ModSecurity: ModSecurity analizuje każde żądanie i odpowiedź HTTP, w tym nagłówki, treści i parametry.

Na podstawie zdefiniowanych reguł, ModSecurity podejmuje decyzję o zablokowaniu lub zaakceptowaniu żądania. Reguły te mogą wykrywać typowe wzorce ataków, jak również niestandardowe zachowania. Jeśli ModSecurity wykryje podejrzane zachowanie, może podjąć interwencję w czasie rzeczywistym, na przykład blokując żądanie lub informując administratora. ModSecurity umożliwia definiowanie reguł na różnych poziomach, w tym globalnie, dla określonych witryn lub nawet dla konkretnych zasobów. ModSecurity może przesyłać zdarzenia do systemów zarządzania zdarzeniami bezpieczeństwa w celu dalszej analizy i monitorowania. Dzięki tym zaletom i funkcjom ModSecurity jest potężnym narzędziem do ochrony aplikacji internetowych przed różnorodnymi zagrożeniami i atakami.

Monitoring ruchu na stronie internetowej

Regularne monitorowanie ruchu i aktywności na stronie może pomóc w wykryciu niepożądanych botów czy skryptów, które próbują indeksować treści bez wymaganej zgody. Monitorowanie to kluczowy element dotyczący analizy wydajności i śledzenia zachowania jej użytkowników.

Najpopularniejsze narzędzia stosowane w monitoringu ruchu:

 

Google Analytics

To najbardziej popularne narzędzie stosowane do monitorowania ruchu na stronie internetowej.  Dzięki zastosowaniu tego narzędzia można zdobyć szczegółowe informacje na temat liczby odwiedzin, zachowania użytkowników , źródeł ruchu czy ilości spędzonego czasu na stronie. Aby, skorzystać z funkcjonalności tego narzędzia należy skonfigurować dany serwis dodając kod śledzący do kodu HTML Każdej ze stron, a następnie zalogować się do panelu Google Analytics i monitorować raporty.

Narzędzia oferowane przez dostawców hostingowych

Standardem staje się proponowanie rozwiązań z wbudowanym już narzędziem do monitorowania ruchu na stronie. Te narzędzia mogą śledzić liczbę odwiedzin, przepływ danych, obciążenie serwera oraz inne ważne metryki związane z wydajnością strony. Zazwyczaj można znaleźć te statystyki w panelu administracyjnym dostawcy usług hostingowych.

Logi serwera

Analiza logów serwera jest zaawansowaną metoda monitorowania ruchu na stronie internetowej . Logi serwera zawierają kluczowe informację o każdym żądaniu HTTP, które dotyczy strony internetowej. Te informacje obejmują adres IP użytkownika, datę oraz godzinę żądania. Analiza logów serwera może dostarczyć wnikliwych informacji na temat ruchu na stronie. Jednak należy podkreślić, że wymaga zaawansowanych umiejętności technicznych i ich interpretacji.

Heatmaps i analiza kliknięć

Heatmapy i narzędzia wykorzystywane do analizy kliknięć pozwalają na wizualizacje zachowań użytkowników na stronie. Dzięki zastosowanie Heatmap można zlokalizować dokładne miejsca kliknięć, przewinięć czy najdłuższego miejsca spędzonego czasu przez użytkowników.

Monitorowanie za pomocą tagów i eventów

Dodawanie tagów i eventów do strony za pomocą narzędzi takich jak Google Tag Manager pozwala na monitorowanie konkretnych akcji użytkowników, takich jak kliknięcia w przyciski, przesyłanie formularzy czy interakcje z elementami strony. Te informacje mogą dostarczyć cennych wskazówek na temat zaangażowania użytkowników.

Integracja z innymi narzędziami analitycznymi

Oprócz wyżej wymienionych metod istnieje wiele innych narzędzi analitycznych, które można zintegrować ze stroną internetową w celu monitorowania ruchu. W zależności od potrzeb i celów biznesowych, można wybrać narzędzia oferujące odpowiednie funkcje analityczne. Monitorowanie ruchu na stronie internetowej jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania stroną i dostosowywania jej do potrzeb użytkowników. Wybór odpowiednich narzędzi do monitorowania może znacząco przyczynić się do poprawy doświadczenia użytkownika oraz osiągnięcia celów biznesowych związanych z stroną internetową.

Podsumowanie

Ochrona strony internetowej przed działaniem szkodliwych botów oraz poprawne ich definiowanie wymaga zastosowania zintegrowanych strategii monitorowania, analizy ruchu oraz stosowania odpowiednich narzędzi i zabezpieczeń. Dzięki temu możliwe jest minimalizowanie ryzyka ataków botów i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom odwiedzającym stronę.

Wdrożenie powyższych praktyk może być kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa strony internetowej i zapewnienia pozytywnej interakcji z prawdziwymi użytkownikami. Pamiętaj, że świadomość zagrożeń i regularne działania profilaktyczne są kluczowe dla skutecznej ochrony przed złośliwymi botami. 

 

Potrzebujesz pomocy w obsłudze swojej strony internetowej? Skontaktuj się z nami!