Pozycja reklamy to jeden z podstawowych parametrów, obok współczynnika konwersji, CTR i Wyniku Jakości, branych pod uwagę podczas weryfikacji skuteczności kampanii Google AdWords oraz prowadzonych w jej obrębie prac optymalizacyjnych. Pozycja reklamy określa położenie boksu reklamowego w stosunku do pozostałych reklam wyświetlanych da stronie. Reklamy mogą być wyświetlone u góry, z boku lub na dole strony wyników wyszukiwania. Zdecydowana większość reklamodawców przywiązuje jednak ogromną wagę do tego, aby jego reklama wyświetlała się na jak najwyższej pozycji. Ma to oczywiście związek z widocznością reklamy, która zajmując pozycje 1-3 ma zadecydowanie większe szanse na kliknięcie, niż te znajdujące się na dalszych pozycjach. Wysoka pozycja bardzo często znajduje więc swoje odzwierciedlenie w wysokim współczynniku klikalności (CTR). Decydującą rolę w ustaleniu kolejności wyświetlania poszczególnych reklam pełni tzw. ranking reklamy.

Ranking reklamy

Ranking reklamy jest parametrem pozwalającym na określenie, czy dana reklama z prowadzonej przez nas kampanii zostanie wyświetlona oraz na jakiej pozycji. Ranking reklamy jest obliczany na podstawie następujących elementów: stawki, trzech składników Wyniku Jakości, czyli przewidywanego współczynnika klikalności, trafności reklamy oraz jakości strony docelowej, jak również przewidywanego wpływu rozszerzeń i innych formatów reklamy. Stawka, jakość tekstów reklamowych oraz witryny, czyli strony docelowej kampanii to główne komponenty rankingu reklamy. Walcząc o najwyższą pozycję na stronie wyników wyszukiwania, warto jednak skupić się na trafnym zastosowaniu wszystkich wspomnianych elementów. Powód jest prosty – w przypadku, gdy dwie reklamy, biorące udział w tej samej aukcji, mają ustawioną tę samą stawkę, czyli maksymalną kwotę za kliknięcie oraz posiadają dokładnie tę samą jakość, wówczas pod uwagę brany jest oczekiwany wpływ rozszerzeń i to właśnie reklama o większym oczekiwanym wpływie rozszerzeń zostanie wyświetlona na wyższej pozycji niż reklama konkurencyjna.
Ranking reklamy

Aukcja reklam

Aby reklama została zakwalifikowana do wyświetlenia na najwyższych pozycjach, ranking reklamy musi przekroczyć minimalny próg. Minimalny ranking reklamy pozwalający na jej wyświetlenie ponad naturalnymi wynikami wyszukiwania, czyli na pozycjach 1-3, jest najczęściej wyższy niż minimalny ranking reklamy wyświetlającej się z boku wyników wyszukiwania. Warto pamiętać, że ranking reklamy jest obliczany za każdym razem, gdy zaistnieje możliwość wyświetlenia reklamy. Pozycja reklamy może być więc inna za każdym razem, gdy bierze ona udział w aukcji, głównie z powodu nieustannie zmieniającej się konkurencji. Sam proces aukcji reklam przedstawia się następująco:

  1. Wyszukiwanie hasła przez użytkownika.
  2. Wstępna selekcja reklam. Znajdowanie wszystkich reklam, których słowa kluczowe w wystarczającym stopniu pasują do wyszukiwania użytkownika.
  3. Ostateczna selekcja reklam. Z grupy wszystkich reklam wyłonionych w ramach pierwszej selekcji, system odrzuca te nieodpowiednie, np. reklamy kierowane na inny kraj lub posiadające status odrzucone.
  4. Na podstawie rankingu reklamy ustalona zostaje kolejność wyświetlenia poszczególnych reklam.
  5. Następuje wyświetlenie reklam w uprzednio ustalonej kolejności.

Warto pamiętać, że reklama o najwyższym rankingu na stronie wyników wyszukiwania jest wyświetlana jako pierwsza. Na drugiej pozycji wyświetlona zostaje reklama, która zajęła drugą pozycję w rankingu itd. W przypadku kolejnych stron wyszukiwania wyświetlanie reklam podlega jednak dwóm zasadom:

  1. Wyświetlenie reklam nad wynikami wyszukiwania – wszystkie reklamy, które zajęły najwyższe miejsca w rankingu mogą być wyświetlone na pozycjach 1-3. Warunkiem jest jednak przekroczenie wymaganego progu rankingu reklamy.
  2. Wyświetlenie reklam z boku lub na dole strony – na pozycjach 4-11 zazwyczaj wyświetlane są reklamy, które na poprzednich stronach nie zostały wyświetlone z boku lub na dole strony. Zatem jeśli dana reklama na pierwszej stronie wyników wyszukiwania została wyświetlona z boku strony, raczej nie pojawi się w tym miejscu na stronie drugiej i następnych w kolejności.

Jak sprawdzić średnią pozycję reklam?

Średnia pozycja to parametr, pozwalający określić pozycję reklam biorących udział w kampanii w stosunku do reklam konkurencji. Pamiętajmy jednak, że średnia pozycja nie musi być wyrażona za pomocą liczby całkowitej. Często zdarza się, że jest ona wyrażana jako ułamek, np. 1,8. Tego typu wartość oznacza, że reklama zazwyczaj wyświetlana jest na 1 lub 2 pozycji. Średnią pozycję możemy sprawdzić na karcie Kampanie, Reklamy oraz Słowa kluczowe w kolumnie Śr. Poz. w tabeli statystyk. Jeśli kolumna ta nie jest widoczna, należy dodać ją do tabeli za pomocą przycisku Kolumny.

Pozycja reklam w AdWords

Oprócz samej wartości, jaką jest średnia pozycja, analizując kampanię, warto również dokładniej sprawdzić, w jakim stopniu nasze reklamy były wyświetlane na górze, z boku i u dołu strony wyników wyszukiwania. W tym celu należy dokonać segmentacji danych. Na wybranej karcie klikamy przycisk Segment, a następnie Położenie reklamy. W ten sposób otrzymujemy dane dotyczące średniej pozycji reklamy w podziale na poszczególne miejsca wyświetlania reklam.

Średnia pozycja reklam AdWords - położenie reklam

Jak podnieść średnią pozycję reklam?

Wysoka pozycja zwiększa widoczność reklam, a co za tym idzie może znacząco wpłynąć na skuteczność prowadzonej przez nas kampanii. Warto zatem nieustannie dbać o jak najwyższe pozycje wyświetlanych reklam. W tym celu w pierwszej kolejności należy przede wszystkim skupić się na pojęciu trafności. Świetnie sprawdzi się tu zasada zależności, polegająca na jak najściślejszym dopasowaniu słowa kluczowego, tekstu reklamowego i strony docelowej. Każdy z tych elementów musi do siebie pasować, a ogólny przekaz powinien być jak najbardziej spójny i trafnie odpowiadać na zapytanie i oczekiwania użytkownika. (Zobacz więcej w artykule Wynik Jakości.) W walce o jak najwyższe pozycje z pewnością będzie również stawka. Oczywiście nie zawsze wysoka stawka przekłada się na wysokie pozycje, jednak warto utrzymywać ten parametr na konkurencyjnym poziomie. Bardzo pomocne mogą się tu okazać wartości podawane w kolumnie Szacunkowa stawka za wyświetlenie u góry strony. Warto także starać się, aby parametry na naszym koncie były regularnie aktualizowane, co pozwoli przede wszystkim na zwiększenie konkurencyjności i widoczności kampanii. Więcej przydatnych wskazówek na temat podniesienia pozycji reklam, znajdziesz tutaj.